vay thấu chi

vay thấu chi

Đâu là các điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng để có thể vay thấu chi?

Để đăng ký vay thấu chi tại ngân hàng, doanh nghiệp cần:
1. Có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng
2. Tình hình tài chính rõ ràng, ổn định và lành mạnh
3. Lĩnh vực kinh doanh hợp pháp
4. Có tài sản đảm bảo phù hợp dành cho khoản vay
5. Tài khoản phải có phát sinh tiền bán hằng tháng

Read More »